E-posta: boyabatgazetesi@boyabatgazetesi.com

Sinop'ta en çok vaka Boyabat, Saraydüzü ve Durağan'da

Sinop İl İdare Kurulu toplantısı ardından yapılan açıklamada, Sinop'taki Koronavirüs (Covid-19) vakalarının daha çok Boyabat, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde olduğuna dikkat çekildi.

Sinop İl İdare Kurulu Vali Köksal Şaşakalar’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellenmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27.03.2020 tarihli “Koronavirüs Tedbirleri” ve “Koronavirüs Tedbirleri / Otobüs Seferleri” konulu iki ayrı yazısının görüşülmesi için 28.03.2020 Cumartesi günü saat 09:00’da Valilik Toplantı salonunda Sinop İl İdare Kurulu tolantısı yapıldı.

3 İLÇE İÇİN KONTROLLER SIKLAŞTIRILACAK

Önemli kararların alındığı toplantıda en dikkat çeken ayrıntı ise vakaların daha çok Durağan, Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde görüldüğünün belirtilmesi oldu. Toplantıda söz konusu ilçeler ve diğer ilçe girişlerinde yol kontrolleri yapılarak zorunlu olmadıkça vatandaşın evinden, mahallesinden, köyünden ve ilçesinden ayrılmaması gerektiği konusunda uyarılması ve yönlendirilmesinin sağlanmasına karar verildi.

ALINAN TÜM KARARLAR İSE ŞÖYLE

1- Koronavirüs Tedbirleri konulu yazıda belirtilen;

İlimizde başta gençler olmak üzere orta yaştaki vatandaşlarımızın virüsün etki alanı içinde olmadıkları duygusu ile yürütülen çalışmaların aksine cadde ve sokaklarda sosyal hareketlilik içinde oldukları gözlemlenmektedir. Virüs, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı daha çok etkilemekle beraber tüm yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sosyal hareketliliği virüsün yayılmasını hızlandırmaktadır.

Ayrıca 28.03.2020 Cumartesi gününden itibaren vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetler nedeni ile çok yakın mesafede bir arada bulunabilecekleri, bu durumun hem kendi sağlıkları hem de başta virüsle mücadelede en temel önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirilmektedir.

Bu nedenlerle 28-29.03.2020 tarihleri başta olmak üzere virüsle mücadele sonuçlanıncaya kadar hafta sonlarında, il/ilçelerimizde vatandaşlarımızın sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetleri yapmalarının yasaklanmasına, il genelinde durumuna göre bu tedbirlerin hafta içi günlerine de yaygınlaştırılmasına;

İlimiz genelinde Belediye Merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı araçlardan, sürekli olarak vatandaşlarımızın gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve evde kalmaları için ikaz/anons yapılmasına, kolluk görevlileri tarafından da cadde ve sokaklarda zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanların evlerinde kalmaları konusunda uyarılmasına;

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin il/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından Umumi Hıfzısıhha Kanununun 23 üncü ve 72 inci maddeleri gereğince gerekli kararların alınmasına, il merkezi/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanmasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

2- Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleri ile ilgili olarak;

- Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile iller arası otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi 17:00'den itibaren Valilikten alınacak izin ile yapılmasına,

- Tüm vatandaşlarımızın bulundukları adreste kalmaları esas olup, tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapmasının Valilik izni ile gerçekleştirilmesine,

- İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşların, Valiliğimizin ve Kaymakamlarımızın koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kuruluna başvurması sağlanarak seyahat izin belgelerinin bu kurul tarafından değerlendirilmesine, talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergâhı ve süresini de içerecek şekilde "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenmesinin sağlanmasına,

- Seyahat İzin Kurulunun Valiliğimiz Hukuk İşleri Şube Müdürü Cemil UYGUN’un Başkanlığında, Sinop Belediye Başkanlığı Zabıta Müdür Yardımcısı Kurtuluş YAŞAYANCA, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Muhammet Kaddafi YİĞİT veya yerine görevlendireceği personel, Otogar Sorumlusu Alaattin ÖZDEMİR ve Şoförler Odası Başkan Yardımcısı Bahri ÇELİKER’den oluşturulmasına, bu kurulun görev yeri olarak Valilik binası Açık Kapı Bürosunun tahsisine,

- Seyahat İzin Kurulunca, şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak otobüs seferi planlaması yapılmasına ve ilgililere bilgi verilmesine,

- Seyahat etmesine izin verilen otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak, yolcuların sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra otobüs seyahatine başlanmasının sağlanmasına,

- Seyahat İzin Kurulunca, otobüsle yolculuk yapacak vatandaşların listesi, telefonları, gidecekleri yerlerdeki adresleri belirtilen yolcu listelerinin gidilecek ildeki Valiliğe bildirilmesine,

- İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca İlimize gelecekleri bildirilen ve bildirilmeyen yolcuların il girişlerinde kontrollerinin gerçekleştirilmesine, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına, karantinaya alınmayanlar arasında 14 gün süreyle gözlem altına kalmaları gereken vatandaşların olması halinde bu kişilerin evlerinde kalmaları hususunun kendilerine tebliğ edilerek bu karara uyup uymadığının emniyet, jandarma ve ayrıca kolluk birimlerinin kontrol ve denetiminde muhtar ve imamlar tarafından bizzat ve yerinde sürekli kontrol edilmesine ve karantinaya uymayanlara kolluk kuvvetlerince cezai işlem uygulanmasına,

- İlimizdeki vakaların daha çok Durağan, Boyabat ve Saraydüzü olması nedeniyle bu ilçeler ve diğer ilçe girişlerinde yol kontrolleri yapılarak zorunlu olmadıkça vatandaşın evinden, mahallesinden, köyünden ve ilçesinden ayrılmaması gerektiği konusunda uyarılması ve yönlendirilmesinin sağlanmasına,

- Bu süreçte otogarlarda görev yapacak tüm personelin İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince rutin aralıklarla sağlık kontrolünden geçirilmesine,

- Yolculuğuna izin verilen otobüslerin seyahat güzergâhlarında sadece il otogarlarında duracak ve durdukları illerin Valiliklerince seyahat etmesine izin verilen yolcuları kapasitelerinde boşluk olması durumunda alabilecek şekilde planlamanın yapılmasının sağlanmasına,

- Süreç boyunca otobüs firmalarının şehir içi servis hizmetlerinin yasaklanmasına,

- İzinsiz yolculukların önlenmesi için İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yol kontrol noktalarında gerekli tedbirlerin alınmasına,

- Otobüslerin güzergahlarında mola verdikleri yerlerin, kolluk kuvvetleri, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından sürekli hijyen kuralları açısından denetlenmesi ve sağlık kurallarına uygun olarak faaliyet yürütmelerinin sağlanmasına,

- Kamu Kurumlarında olduğu gibi İlimizde bulunan Mal ve Hizmet Sektöründe faaliyette BULUNAN ( fabrika, imalathane, çağrı merkezi vb.) özel iş yerleri minimum personel ile esnek çalışma sistemine geçmelerine ve bu iş yerlerinin SGK, İş-kur, Vergi Dairesi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından titizlikle takip edilmesine,

- Askerlerimizin 14 gün karantina kuralına uygun şekilde celp ve terhis uygulamasına ilimizde de tabi tutulmasına,

- Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni oluşturulmasına,

- Alınan kararların İlimiz genelinde Emniyet, Jandarma, Belediye ve Camilerden anons edilmesinin sağlanmasına,

Yukarıda maddeler halinde belirtilen kurallar çerçevesinde, Valiliğimiz tarafından, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddeleri gereğince otobüs seferlerinin 28.03.2020 tarihi 17:00'den durdurulmasına, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması, kolluk birimlerimiz ve ilgili kurumlar tarafından konunun takip edilerek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmeksizin uygulanmasına 28.03.2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kaynak: Vitrinhaber.com

Tarih:28 03 2020 21:05(4729) Facebook'ta Paylaş

18. Yorum: boyabat sevdalısı 30 03 2020 13:26
seçimlerde her şey memleket için diye ev ev çay,kahve dağıtan ak kadınlar nerelerdesiniz. evlerinize kapandınız. hani çok seviyordunuz memleketi işte fırsat şimdide kapı kapı dolaşın da kolonya, temizlik malzemesi, maske filan dağıtın

17. Yorum: vatandaş 30 03 2020 12:25
oooo burada da atışmalar başlamış.millet birbirine ders veriyo,akıl veriyo.kimi ben işim var çıktım diyo ,sarmaş dolaş görmedim diyo,diğeri görüyom diyo.atışmayı bırakın eviniz de oturun.yaşa filan bakmıyo.bak kaleci rüştü bile 40 lı yaşlar da hastalanmış.şehrimizde vaka sayısı çok niye ,işte bilinçsizce sokakta gezmekten.vallayi bilgili ,bilgiziz canınız ne isterse onu yapın.kendiniz bilirsiniz.

16. Yorum: bilgili 1 30 03 2020 02:08
bilgiye cevap veren kardeşim. cevabına ithafen yazıyorum. bunun genci yada yarısıyla alakası olmadığını bizde biliyoruz. zaten bu denli rahat geçilmesinin sebebi benim icin cahillikten başkası degil. yani açıkçası sokakta sarmaş dolaş gezen herhangi birine de denk gelmedim ben olabilir de malum milletimiz bazen fütursuzca hareket edebiliyor. ayrıca laf salatası yapmak falan demissiniz yok yanlış ve kaba bir tabir bu tür cümleler. mecburen diyip olayı saptırma demissiniz. olayı saptırmakla alakası yok mecburen çıkıyoruz tabiki markete gidiyoruz evimizin eksiklerini alıyoruz. yaşlı anne babalarımız var onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. kimsiniz bilmiyorum ama açıkçası boyle bir tavrı ve konuşmayı yakıştıramadım. neyse daha fazla uzatılacak bir konu değil ben düşüncemi belirtti sizde aynı şekilde fikirlerinizi söylediniz. katılıp katılmamak size kalmış. benim söylemek istediğim once tedbir sonra tevekkül takdir yani. hepimiz önlemimizi almak zorundayız bu kadar.

15. Yorum: boyabatli 29 03 2020 15:07
sayin sefik baskan cam teras balkonun pesinde olcana ilceyi bu halki dusunde gerekki tetbiri al teras ihalesi cokmu onemli tetbir alin tetbir hala bos islerle ugrasiyonuz

14. Yorum: müftülük 29 03 2020 15:00
sayın boyabat ilçe müftümüz öncelikle bazı camiler havasızmı yada başka nedenlemi çok fena koku var.özellikle beyazıt cami yada büyük camide. bildiğiniz gibi cemaatle namaz yasak ama camilerimiz açık ve dışardan gelenler dahil olmak üzere bir çok insan namaz ibadetini bağımsız olarak camide yerine getiriyor.dışardan istanbuldan ankaradan özel araçlarıyla gelenler evi burda olmayanlar daha çok kullanıyor.secdede biri önce kılıyor nefesini halıya veriyor az sonra biri geliyor aynı halıya elini ağzını yaslıyor.ayrıca lütfen beyazıt cami kapıdan birine baktırsanız o ağır koku çok fena cami havalandırılmıyormu çok fena koku var içerde.lütfen kontrol edin veya geçici önlem alın hastalık yayılabilir.

13. Yorum: derhalacil 29 03 2020 14:52
özellikle boyabat ve durağan için söylüyorum hemen sokağa çıkma yasağı olsun yarın boyabat pazarı ve görün siz kalabalığı.sayın yetkililer yarın çok geç olabilir.bu virüs çok fena yayılıyor.özellikle bu 3 ilçede haftalık sokağa çıkma yasağı hemen ilan edilmezse karantina olmazsa ilerki günlerde olayı kontrol etmek zorlaşır pişmanlıkta fayda etmez.3 veya 4 gün çıkmazsak dışarı ölmeyiz resmi ödelerde ertelenir olur biter.özellikle boyabata dikkat.sayın valim yetki sanırım sizde

12. Yorum: bilgiliye 29 03 2020 13:58
bilgili olayı saptırma ,mecburen markete giderken diye filan kelime salatası yapma. gençler sarmaş dolaş mı markete gidiyor.cadde boyunca sokaklar da fütursuzca geziliyo,sıgara sohbetleri devam.bunun genci yaşlısı yok hiç kimse umursamıyor.yaşlılar da hala umursamazlarsa kendilri bilir,allah rahmet eylesin derler.lütfen gencisi ,yaşlısı yok herkes duyarlı olmalı.

11. Yorum: boyabatlı 29 03 2020 13:34
millet can derdinde iken belediyenin şehir terası ile uğraşması sizce doğrumu?

10. Yorum: atsız 29 03 2020 11:56
neden acaba?bu üç ilçede en yüksek oy hangi partiye çıkıyor?takdiri ilahi mi desek!!!

9. Yorum: misket oynuyor 29 03 2020 08:54
bizim beyefendi çocukla misket oynuyormuş.

8. Yorum: öfkeli 29 03 2020 06:16
15 gün önce alınan idari izin kararını. malesef bayram tatili olarak düşünen ve degerlendiren. öğretmenler öğrenciler 60 yaşüstü.memurlar özürlü ve engelli , kronik rahatsızlığı bulunan memurlar, emekliler, emekli ve calismayan gurbetciler leylekler gibi ordan buraya şuraya göcettiler tatile gittiler. bayram tatılı gibi.cocuklar gibi mutlu bir şekilde. niye mutlu olmasin maaşına sıkıntı.yok da ondan diyorum . yasak önce bunlara gelmeliydi.oturun evinizde şeklinde . özel sektörde calissalardi ve zanandan-mekandan sıkıntıları. olsaydi ve òzellikle sorumluluk görevlerı olsaydı ... leylek gibi mi hareket ederdi yoksa tavuk gibi mi hareket ederdi bilemem

7. Yorum: esnaf 29 03 2020 02:24
seçimlerde kapı kapı dolanıp çay kahve dağıtan ak kadınlar nerelerdesiniz. evlere kapanıp sosyal medyadan 'evde kal boyabat" demeyi biliyorsunuz. tabi sizin tuzunuz kuru maaş lar tıkır tıkır yatıyor.

6. Yorum: salim erkek 29 03 2020 02:19
cengaver başkanımız evde misket oynamayı bırakırsa memleketin işinide halledecek

5. Yorum: sinirli 29 03 2020 00:42
kapatın şu boyabatın her yerini, hastalık kol geziyor, yöneticiler uyuyormu

4. Yorum: Bilgili 29 03 2020 00:06
Bakıyorum da değişen bir durum yok. Insanlar hala sokakta fellik fellik geziyor özellikle yaşlı kesimde bunu daha çok gördüm. Biz gençler mecburiyetten markete giderken dahi binbir tedbir korku ile dışarı çıkıyorken onlarda hicbir önlem olmadan gayet rahat bir tavırla dolaşırken gördüm. Bununla birlikte bahçelerde insanların toplu şekilde oturup semaver bile yaptığına denk geldim bu durum beni içten içe daha da çok üzdü. Lütfen bugünü keyfi geçirmek icin geleceğimizi sıkıntıya sokmayalım. Guzel bir gelecek icin bugün bu sıkıntılara katlanmak zorundayız. Kendinizi önemsemiyorsanız çevrenizdeki insanlara saygı gösterin onları önemseyin.

3. Yorum: ihsan şen_saraydüzü 28 03 2020 23:08
Maalesef geç kalındı.Yinede önlemlerin alınması iyi tabiki.Vatandaşlarımızın okulların tatil edilmesini bayram havasına çevirip anadoluya akın etmeleri sebebiyle virüs artık ülkemizin her tarafında.Kontrollü sokağa çıkma yasağına evet.

2. Yorum: Esnaf 28 03 2020 23:06
madem vaka boyabat saraydüzü ve durağanda
1- boyabatta neden sıkı ilaçlama yok ?
2- halyeri neden kapatılmıyor ?
bu kadar basit bir mesele değil bu

1. Yorum: kumluklu niyazi 28 03 2020 21:44
hıfzıssıhha kurallarına riayet edilmelidir.14 kural çok muhim doğrusu.


Yorumcuların dikkatine! Yasal Uyarı!

  1. Yorumlarınızı anlaşılır bir dille ve dilbilgisi kurallarına uygun olarak özenle yazınız. BÜYÜK HARF kullanmayınız. Tekrar okuyarak yanlışlarınızı düzeltiniz.
  2. Anlaşılmaz kısaltmalar yapmayınız.
  3. Lütfen yorumlarınızda terbiye dışı sözler kullanmayınız.
  4. Yazılan yorumların sorumluluğu yazarına aittir. Sonradan pişman olunacak hukuki sorunlarla karşılaşmamak için kişi veya kurumlara yöneltilmiş olan eleştirileriniz hakarete varmasın.
  5. Yorumlar denetlendikten sonra yayına verilecektir.
  6. Yazılarımızda yanlış ya da kusurlu bir konu bulunursa bunu lütfen bize bildiriniz.

Yukarıdaki Sözleşmeyi/Uyarıları kabul ediyorum.
'Evet' Yazın:
İsim:
E-mail: (isteğe bağlı)

| Beni Unut

74 Gün Sonra Cuma Namazı Kılındı Yaralanan Yavru Köpeğe Sahip Çıktılar Ayağı Tele Takılan Güvercini İtfaiye Kur Sinop'ta 4 metre boyundaki dev yılan kor Sıyrıklarla Kurtuldular Halil Küçük vefat etti Boyabat Kaymakamlığından Cuma Namazı ile Sinop İl Emniyet Müdürlüğünde Yangın Sonunda Doğruyu Buldun Şefik Başkan Boyabat Gençlik Merkezi Müdürlüğü 19 May Emniyet Güçlerinin Trafik Denetimi Devam Haydi İnsanlık İş Başına! İki Aile Arasında Kavga Bir Pazartesi Günü Boyabat Dörtyol'dan G Dörtyol'da ki Bilboard Ne Zaman Tamir Ed Güvenlik Güçlerine Bayram Ziyaretleri Alime Karagülle hanımefendi vefat etti Hüseyin Bozdemir vefat etti Dörtyol'da Yola Sığmadılar İrfan Erbaş Ramazan Bayramı Mesajı Yayım Sinop’ta trafik kazası 1 ölü Sinop'ta ineğe çarpan otomobil alev topu Recep Doğan vefat etti Aziz Meşe vefat etti Mehmet Celep vefat etti Eleştiriye Açığız Ama Hakarete Verecek C Sinop Valiliğinden Boyabat ve Durağan iç Bayramda Sokağa Çıkma Yasağı Boyabat Umu Boyabat Ticaret ve Sanayi Odasından Çok Boyabat’ta Refüje Çarpan Otomobil Ters D Boyabat, sağlıkta B sınıfına yükseldi Şerife Muslu hanımefendi vefat etti Erbaş Şekerleme, online sipariş internet Helal Olsun Sana Arife Aktaş hanımefendi vefat etti Özel İdarede Şantiyeler Çalışıyor Nihayet Bre Başkan İşte Hizmet Bu Ali Cengiz Balı vefat etti Minik Kediye Büyük İyilik TBB Basına ve Kamuoyuna Barış Karadeniz Atatürk'ü Anma Gençlik v Erbaş Şekerleme, Yeni Yüzüyle Hizmete De Abdullah Kılıçaslan vefat etti 81 İl Valiliğine Yaz Mevsimi Trafik Tedb “BiTıklaAvrupa” eğitim progr 686 yıl öncesinin Sinop'unu merak ettini Durağan’da 13 Yaşındaki Kızını 2 Yıl Ara Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası, 266 ade Boyabat Sarıağaççayı Köyü Karantinaya Al Tümü

Fiziksel mesafe sosyal yakınlaşma


Doğuca Yaylasına Kar Yağdı


2020 - 1441 Ramazan İmsakiyesi


19 Mayıs Tatil Değil Bayramdır


Modanız Batsın


BP Ersa Akaryakıt İstasyonundan Kampanya


Lider ve Dava Üzerinde Düşünceler…


Temiz bir dünyaya ihtiyaç var


Maske Düştü


Boyabat Gazetesi, Bütün Annelerin Gününü Kutlar


İsyan ediyorum


Korona Virüs Salgını İçin Korunma Yöntemleri


Çanakkale Şehitlerine


17 Şubat Dünya Kediler Günü


8-9 Şubat Boyabatta Kar Yağışından Görüntüler


Boyabat'ın 2019 yılı nüfusu belli oldu


5 bin - 30 bin TL'yi aşan faturaların GİB Portalından e-Arşiv olarak Düzenlenmesi


Osmanlıca


Cumhuriyet’e Yazdım


2019 Boyabat Yerel Seçimleri Mahalle Bazında Sonuçları


Müjde…. Hadi Hayırlı Olsun


Kıta sahanlığının da Yunanistan’a bırakılması da mı yalan iftira?


Dörtyol'da Sansarlar Kavga Etti


Boğazda Can Pazarı


Teşrik tekbiri başladı


Pirinçle meşhur olduk! Sıra domateste...


Sallım Çorba


Anlayamadıklarım


KÜNYE
Yazı ve Haberleriniz İçin:
boyabatgazetesi@boyabatgazetesi.com
haber@boyabatgazetesi.com
adreslerine E-posta gönderebilirsiniz

Mayıs ayı ziyaretci sayısı:1616096 DtGaNi

* ANASAYFA *